• JAVLJS

The Votes are IN!

Rinkimų rezultatai JAV LJS valdybai:

Election results for the JAV LJS board of directors:


Sveikiname nauja valdyba ir dėkojame visiems konferencijos dalyviams praėjusį savaitgalį. Dėkojame PLJS valdybai ir Pasaulio Lietuviu Centriui renginių planavimui ir priėmimui. Jūsų savanorių pastangos yra labai vertinamos ir mes laukiame ateitį.


Congratulations to the new board of directors, and thank you to all the attendants of the conference this past weekend. A special thank you to the PLJS board and the Lithuanian World Center for planning and hosting the event. Your volunteer efforts are greatly appreciated and we look forward to what is next.


President Rima Ziuraitis


Vice President Jonas Howes


Treasurer Jokubas Baranauskas


Secretary Maja Chiapetta


Director of Marketing and Public Relations Kleopas Matas Kvizikevičius


Director of Social and Cultural Affairs Monika Ringyte


Director of Membership Affairs Lukas Smidtas


Director of Educational Affairs Justinas Grigaitis


Acting Director Linas Šepikas

14 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon